Peruweld wil zich resoluut inzetten op duurzaam ontwikkelen volgens 2 assen :

 • Onze acties in overeenstemming met onze ideëen
 • Onze deskundigheid ten dienste stellen van de groene energie, initiaties voor het gebruik van alternatieve basismaterialen en / of energie en allerhande recyclagematerialen

Hier verkiezen wij daden boven woorden en certificaten :

 • Investeren in gezondheid en veiligheid van ons personeel
 • Selectieve ophaling en bewerking van papier / karton, staal, RVS, inerte lasresten, verf- / coatingresten, hout en kunststof
 • de aankoop van houtpaletten maximaal vervangen door hout met ESC label
 • Installatie van valken- en vledermuizennesten in het kader van "le Parc Naturel des Plaines de l'Escaut"
 • Installatie van 650 photovoltaïsche cellen voor 165 kwc, die een 1/3 van de behoefte aan electriciteit dekken
 • Reductie van 20 % van ons energieverbruik
 • Voorkeur aan transport via water voor grootste realisaties
 • Investering in luchtfilterinstallaties
 • Recyclage van onze solventen
 • Systeem van winstdeelname voor het voltallig  personeel
 • Bevordering van networking van Europese KMO's
 • Onze aankoop van platen enkel van Europese origine

En wij hebben nog veel projecten in gedachten !