GEEN KWALITEIT , GEEN TOEKOMST !

"Kwaliteit" - dit zijn geen woorden, noch certificaten, het is een dagelijkse ingesteldheid.

De implementatie en continue verbetering van kwaliteistborging gebaseerd op ISO 9001 Ed. 2000, aangevuld met regelmatige audits van onze kritische klanten is de basis voor ons kwaliteitssysteem.

Deze kwaliteitsstrategie is realistisch en doeltreffend ; het volledig personeelsbestand is erbij betrokken en ze volgt 3 orientaties :

  • Voldoening van de klant : fabriceren binnen de tijd en met respect voor de constructiecode en specificiaties van de klant, snel en efficient antwoorden aan die behoeftes van onze klant, systematische terugkoppeling van de ervaring aan het einde van ieder project.
  • Continue verbetering : een bibliotheek van procedures voor iedereen beschikbaar, de feedback naar het management van ervaring en voorstellen vanuit de werkplaats aanmoedigen, continue productiviteitsverbeteringen nastreven om onze competitiveit te verbeteren.
  • De voldoening van onze bedienden : de ploeggeest en de participatie aanmoedigen, trots zijn op het geleverd werk.

Van ieder deel van onze realisatie beschikken wij over een integrale tracabiliteit in ons ERP systeem.  Niets in de werkplaats  wordt verwerkt zonder de voorafgaande receptie, controle ! Dit geldt zowel voor de belangrijke aankopen (platen, bodems, buizen, flenzen, ...) als voor de detail aankoop (bouten, interne delen, dichtingen, ...).

Bij de opstart van een project, worden de risico's op gebied van aankopen, assemblage, lassen, oppervlaktebehandeling of transport geanaliseerd en gerepertorieerd in een risico-analyse.  Een kwaliteitsplan welke controles, holdpoints, ... vermeldt, wordt door de klant gevalideerd.

Na het beeindigen van een project wordt systematisch een tevredenheidsonderzoek opgestuurd en geanalyseerd.  Actuele score : meer dan 95 % tevreden klanten !

Ons laswerk is ISO 3834-2 gecertificeerd, onze lassers zijn ISO 9606-1 gekwalificeerd, onze algemene lasprocedures zijn gekwalificeerd volgens ISO 15607.  Onze lassers worden opgevolgd door ingenieurs IWT volgens ISO 14731.

Ons kwaliteitspersoneel is gekwalificeerd in penetrant test en visuele inspectie volgens ISO 9712.  De controles PMI/US/radio worden uitgevoerd volgens de eisen van de constructiecode door een geagreerd organisme (Vinçotte, Apave, Apragaz, Lloyds, SGS, Tüv, bureau Veritas, ...).

Op gebied van oppervlaktebehandeling worden ruwheidsgraad en voorbereiding volgens zweedse norm SA van het staalwerk gecontroleerd. Bij het aanbrengen van de coatings, verven, worden de atmosferische omstandigheden (dauwpunt) gecheckt.  Na aanbrengen van de coating worden in functie van het type dikte, porositeit, hechting, ... gecontroleerd.